Arddangosfa

arddangosfa
arddangosfa
arddangosfa

SLOGAN FFATRI YN MYND YMA

Popeth i'r cwsmer, i'r cwsmer gwnewch bopeth!Dewch â harddwch i gwsmeriaid mewn gwirionedd, gwnewch gwsmeriaid yn fwy hyderus a swynol, er mwyn caru bywyd yn fwy a bod yn fwy gobeithiol ar gyfer y dyfodol!

Llwybr Datblygu

01

2010 ~ 2015

Am y 5 mlynedd gyntaf, fe ddechreuon ni o brynu deunydd Gwallt ym mhobman, Tsieina demodomestig, De-ddwyrain Asia: Malaysia, India, Myanmar.De America: Brasil, Periw, a hyd yn oed Ewrop: Rwsia, Wcráin.Ar y dechrau, dim ond ar gyfer y farchnad ddomestig oedd ein marchnad werthu.Yn raddol, dechreuon ni sefydlu adran allforio i fod o fudd pellach i ffrindiau a chwsmeriaid o bob cwr o'r byd.

02

2016 ~ 2020

Yn ystod yr ail 5 mlynedd, rydym yn ymestyn ein cwmni masnach foreigh, rydym yn ymestyn ein marchnad werthu ymhellach i'r byd, mae ein pris ansawdd a chystadleuol yn ennill enw da, mae Oke hair wedi bod yn frand ag enw da, sy'n deilwng o ymddiriedaeth cwsmeriaid.

03

2021 ~ nawr

Hyd yn hyn, mae gennym lawer o ddosbarthwyr gartref a thramor, ac mae ein Wigiau'n cael eu gwerthu a'u defnyddio ym mhob cornel o'r byd.Bellach mae gennym 600+ o weithwyr, mae'r ffatri'n cwmpasu ardal o 3000+ Sgwâr, yr allbwn dyddiol yw 200000PC, y rhestr eiddo yw 100000PC, a gallwn ni gyflawni o fewn 24 AWR mewn gwirionedd.Credwn: yn y dyfodol, mae'r heriau'n mynd yn fwy ac yn anoddach, ond byddwn yn parhau i symud ymlaen, ac ni fyddwn byth yn ofni. Oherwydd bydd yfory yn well ac yn well, cwsmeriaid annwyl, gadewch i ni weithio gyda'n gilydd, ni fydd eich cefnogaeth gryfaf, oherwydd ein nod yw gwneud hunan harddach, mwy swynol a mwy gwell!

Ein Sgiliau a'n Harbenigedd

Rydym yn cefnogi addasu OEM, yn anfon lluniau neu samplau, neu yn ôl eich gofynion, yn ôl y siâp a'r crymedd rydych chi ei eisiau, boed yn wigiau les, cau, bwndeli, blaen, lliwiau amrywiol, siapiau amrywiol, gallwn ni ei wneud!Mae gennym lawer o flynyddoedd o brofiad mewn cynhyrchu ac ymchwil a datblygu, gan ddod â'r profiad gwisgo defnyddwyr gorau i chi!

Dylunio
%
Datblygiad
%
Strategaeth
%

BETH MAE CLEIENTIAID YN EI DDWEUD?

GEIRIAU MATH GAN FY CLEIENTIAID HYFRYD

"O fy gosh, mae'r wigiau o OKE HAIR yn fendigedig!."

—KELLY MURRY
 

"Mae wig Oke Hair yn wirioneddol swynol, profiad defnyddiwr da iawn!"

—JEREMY LARSON
 

"Mae'r wig yn gwneud i mi deimlo'n well ac yn hyderus, wrth fy modd i farwolaeth!"

— ERIC HART
 

Ein Sefyllfa

Creu wig swynol, Dyma Ti'ch Hun!